Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

Nöroloji, sinir bilimi ile ilgilenen bilim dalıdır. Sinir biliminin ruhsal boyutundan ziyade mekanik olarak işleyiş biçimini ele almaktadır.

Nöroloji biriminde uzman olarak görev yapan bir hekime genel olarak nörolojik hastalıklar nelerdir, şeklinde soru sorulabilir. Bu soruya yanıt olarak;

 • Beynin çalışma mekanizması,
 • Omurilik çalışma mekanizması,
 • Beyin omurilik sıvısının çalışma mekanizması,
 • Duyuların hislerinin nasıl oluştuğu ve beyne nasıl iletildiği gibi çok farklı konular verilebilir.

Nörolojik hastalıklar, nöroloji alanını ilgilendiren sinirsel konularda kişilerde meydana gelen hasarlardır. Nörolog hekimler, herhangi bir şekilde meydana gelen bu hasarların nasıl oluştuğu ve nasıl iyileştirilebilineceği üzerinde dururlar.

Nörolojik Hastalıklara Örnekler:

 • Felç
 • Yüz felci
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Migren
 • Vertigo
 • Uyku bozuklukları 
 • Parkinson 
 • Epilepsi (Sara hastalığı)
 • Beyin damar hastalıkları
 • MS hastalığı
 • Kas hastalıkları

Nörolojik Hastalıklarda Tanı Nasıl Konulur?

Nörolojik hastalıklarda nasıl tanı konulur, sorusunun yanıtı oldukça kapsamlıdır. Nörolojide çok sayıda tanı yöntemi kullanılmaktadır ve birçok hastalığın tanısı için tek bir tanı yöntemine başvurulmaz. Birkaç tane tanı yöntemine başvurduktan sonra verilere dayanarak daha sağlam bir şekilde teşhis konulmaktadır.

Hastaların tamamından her sağlık biriminde olduğu gibi kronik hastalıkları, ailesinde bulunan genetik olabilecek sağlık durumları vb. önemli bilgileri içeren anemnez (hasta öyküsü) alınır. Daha sonra hastanın problemlerine göre gerekli kan tetkikleri ve nörolojide kullanılan tanı yöntemlerinin hastaya yönelik olanlarının sonuçlarına başvurulur. Tamamı sonuçlandıktan sonra hastanın problemi doğru şekilde saptanmış olur ve buna göre tedavi planlaması aşamasına geçilir.

Nörolojide Kullanılan tanı yöntemleri:

 • BAER (Beyin Sapı Uyarılmış Yanıtları)
 • Karatoid Doppler Ultrason
 • Serebral Anjiyografi
 • BT / CT (Bilgisayarlı Tomografi)
 • EEG (Elektroensefalogram)
 • EMG (Elektromyelografi)
 •  LP (Lomber Ponksiyon)
 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 • PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)
 • SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography)

Nörolojik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Nörolojik hastalıkların belirtileri hastalıktan hastalığa göre oldukça spesifik olduğu gibi diğer hastalıklar ile karıştırılabilecek belirtileri de bulunmaktadır. Bu nedenle nöroloji uzmanları hastalarının şikayetlerini iyice dinledikten sonra birçok tetkik yaparak en doğru sonuca ulaşırlar.

Nörolojik hastalıkların genel belirtileri:

 • Bacaklarda sızlama ve boşalma hissi
 • Konuşmada ve anlamada problem yaşama
 • Tekrarlayan baş ağrıları
 • Bayılma
 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Aniden şaşılık gelişmesi veya göz kayması
 • Denge bozuklukları
 • Ellerde ve kollarda uyuşma ve hissizlik
 • İskemik atakların görülmesi
 • Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük
 • Konuşma bozuklukları
 • Hafıza problemleri
 • Odaklanmada zorlanma
 • Bunama şeklinde unutkanlıklar
 • Vertigo
 • Yürümede sorun yaşamaya başlama
 • Uykuya dalma ve sürdürme problemler

 

Nörolojik hastalıkların belirtileri en genel anlamda bu şekilde sıralanabilir. Bunların yürüme ve konuşmada ani başlayan problemler gibi bazı ciddi belirtilerinde vakit kaybetmeden kişi en yakın sağlık kuruluşunun nöroloji bölümüne başvurmalıdır. 

Nörolojide de diğer pek çok sağlık biriminde olduğu gibi erken teşhis kişide hastalığın bıraktığı hasarı en aza indirgeyerek iyileşme şansını arttırır. Aksi halde geç kalındığında kronik hale gelen problemler kişinin yaşam kalitesini düşürebilir.

Nörolojik Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Nörolojik hastalıkların tedavisi yapılmadan önce tanı koymak oldukça önemlidir. Tanı konulurken de tek bir tetkik yapılmaz. 

Sağlam bir şekilde tanı konulduktan sonra hastalığın tipine göre derecesine ve belirtilerine dikkat edilerek bu belirtileri azaltmak ve mümkünse hastalığı komple ortadan kaldıracak şekilde tedavi uygulanır. Zaman zaman da cerrahi yöntemler ile müdahale gerekli görülebilmektedir. Bu alan ile Nöroşirurji denilen beyin ve sinir cerrahisine hastanın yönlendirilmesi yapılır.

Nörolojik hastalıkların tedavisinde genel anlamda kullanılan belli başlı ilaçlar bulunmamaktadır. Ancak en genel anlamda kişilerin bozulmuş olan nörotransmitter akımının düzenlenmesini ve varsa psikiyatrik bozuklukların da giderilmesini sağlayan ilaçlar verilmektedir.

Beyin sinir iletim sağlığını düzenlemeye yarayan bu ilaçların yanı sıra bulantı önleyiciler, ağrı kesiciler gibi hastanın yaşadığı diğer belirtilerin de giderilmesi hedeflenir. 

Yani, temel anlamda baktığımızda tedavinin hastada yaşanan problemlere bağlı olarak kişisel şekilde ayarlandığını ve doz ayarının da buna göre yapıldığını belirtmeliyiz.