Epilepsi Tedavisi

Halk arasında “sara hastalığı”, ‘’sara nöbetleri’’ olarak da bilinen epilepsi nöbetleri, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollaması sonucunda meydana çıkan bozukluktur. 

Epilepsi tedavi edilebilir mi?

Epilepsi tedavi edilir fakat uzun süre ve izleme gerektirmektedir. Epilepsi hastası olan kişiler arasında yüzde yüz tedavi edilebilen hastalar mevcut. Epilepsinin nedeni ve bu nedenin tespit-analizi, tedavi başarısında rol oynayan en önemli faktördür. Hastalığın doğası kaynaklı nüks etmesi ve tedavi başarısı düşük olan bir grup hasta da var. Bunlar kabaca % 25-30’luk bir grubu oluşturur.

Epilepsi hastalığı tedavi yöntemleri her geçen gün gelişiyor ve bunlar: yeni ilaçlar, yeni cerrahi yöntemler, beyin pillerinde yeni cihazlar ve yeni görüntüleme yöntemleri olarak listelenebilir.

Epilepsi Tedavi Yöntemleri

Epilepsi hastalarının çoğu anti-epileptik denilen epilepsi ilaçları yoluyla ilk tedavi yöntemi olarak denenir. Amaç ilaçlar sayesinde, nöbetlerin durdurulmasıdır. Bu nedenle ilaçların düzenli olarak kullanımı epilepsi sürecinde çok önemlidir. İlaç tedavisi, hastaların büyük bir bölümünde etkili olmaktadır, bazı hastalarda ise beklenen etkiyi göstermiyor. Bu hastalarda epilepsi sebebine dayalı kontroller yapılır ve yeni cerrahi tedaviler uygulanır.

İki tür epilepsi cerrahi yöntemi bulunuyor. İlk olan epileptik odağın tamamen kaldırılmasıdır (rezektiv cerrahi).

İkinci epilepsi nöbeti ise yayılım yollarının kesilmesi yoluyla nöbetlerin yaygın, sık sık ve şiddetini azaltması için olan cerrahi yöntemdir (fonksiyonel cerrahi, palyatif cerrahi).

Uygunluk sağlayan hastalarda ise “vagus sinir stimülatörü” denilen tedavi uygulanmaktadır. Göğüs altına yerleştirilen pil, vagus sinirini belli aralıklarla uyarır ve bu nöbetlerde duruma-kişiye göre değişiklik göstererek- azalma sağlar. Bu tedavi yöntemiyle hastalarda belirgin düzelme sağlanıyor.

Tedavi seçenekleri arasında ketojenik diyet de bulunuyor. Bazı tür epilepsilerde etkili olan bu diyet yağ ile değil, zengin besin değerleri içerikleriyle beslenilmesi mantığına dayanır.

Kontrolsüz nöbetler ve insan hayatı üzerinde zaman zaman bunaltıcı etkilere sebep olabilir veya depresyona yol açabilir. Ayrıca, stresi yönetmek, alkollü içecekleri sınırlamak ve sigara kullanımı bitirmek gibi sağlıklı yaşam üniteleri şeklinde önerilir.

  • Düzenli ilaç tüketimi.
  • Uyku düzeni çok önemlidir. Uykusuzluk epilepsi nöbetini tetikleyebilir.
  • Egzersiz yapmak, fiziksel olarak sağlıklı kalmanızı ve depresyon riskinin azalmasına yardımcı olabilir.
  • Aşırı alkol tüketimi tedavilerin olumsuz cevap vermesine sebep olacaktır.
  • Nikotin kullanımı sakıncalıdır.

Epilepsi nöbeti geçiren bir hastanın düşerken bir yerlere çarparak yaralanması engellenmelidir. Hasta yan yatırılmalı, mümkünse kafasını yere vurmasını engellemek için yumuşak kıyafet, yastık gibi bir malzemeyle baş desteklenmelidir. Kişinin yakası sıkıysa gevşetilmeli, hava alabileceği bir alan yaratılmalıdır. Kişiye su içirmeye çalışmak, yüzünü ıslatmak gibi hareketlerden kaçınılmalıdır.

Epilepsi de İlaç Tedavisi

Epilepsi hastaları için en yaygın tedavi planlaması öncelikle ilaçlar sayesinde yapılmakta; ancak ilaçlar tıpkı şeker hastaları ya da tansiyon hastalarında olduğu gibi hastalığı iyileştirici değil, belirtilerini bastırıcı, kontrol edici etkiye sahiptirler. İlaç tedavisi uygulanan hastaların yaklaşık %45 ile %65 oranındaki grubunda ilaçlarla nöbetleri tek bir tip ilaçla tam kontrol altına alınır.    

  • Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi cerrahisi için uygun bulunan kişiler bu yöntem sayesinde başarı neredeyse yüzde yüze yakın seviyede tedavi olabilmekteler.

  • Pil Uygulaması

Epilepsi tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem ise beyine pil yerleştirilmesi uygulamalarıdır. Nörolojik Bilimler Merkezi’nde pil uygulamasına uygun hasta seçimi gerçekleştikten sonra; Nöroşirurji Bölümü tarafından pil yerleşimini uygun operasyonla gerçekleştirilir.