Epilepsi Nöbeti Nasıl Olur?

Fokal nöbetler : Nöbet aktivitesi bir beyinin bir bölgesi ile sınırlı olduğunda meydana gelir. Beyinde nöbetin başladığı bir yer veya bir odak vardır. 

          İki tip fokal nöbet vardır:

 • Bilinci korunan fokal nöbetler: Bu tip fokal nöbet daha önce basit kısmi nöbet olarak biliniyordu. 
 • Bilinç kaybı olan fokal nöbetler: bu tip fokal nöbet daha önce kompleks kısmi nöbetler olarak bilinirdi.

 Epilepsiniz varsa, sağlık uzmanınızdan ne tür nöbetiniz olduğunu açıklamasını isteyin. Nöbet türleriniz için adları ve terimleri öğrenmek, onu başkalarına doğru bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olabilir. 

Genel Nöbetler beynin sol ve sağ yarıkürelerinde yaygın nöbet aktivitesi olduğunda ortaya çıkar.

Farklı genelleşmiş nöbetler şunlardır:

 • Absans (Dalma) nöbetleri (eski adıyla petit mal) 
 • Tonik-klonik veya konvulsif nöbetler (eski adıyla büyük mal)
 • Atonik nöbetler (damla atakları olarak da bilinir)
 • Klonik nöbetler 
 • Tonik nöbetler
 • Miyoklonik nöbetler

Epilepsi Nöbeti Nasıl Olur?

Bazı insanlar nöbetin gerçekleşmesinden saatler hatta günler önce meydana gelebileceğinin farkındadır. Diğer insanlar başlangıcın farkında olmayabilir ve herhangi bir uyarı işareti olmayabilir. Bir nöbetin erken uyarı işareti “prodrome” olarak adlandırılır. Bu duygular genellikle nöbetin bir parçası değildir, ancak bir nöbetin gelebileceğine dair bir uyarıdır. 

Herkesin bu belirtileri yoktur, ancak eğer yaparsanız, güvenli bir yerde kalmak, ilacınızı zamanında aldığınızdan emin olmak veya nöbet yaşıyorsanız bir kurtarma tedavisi kullanmak gibi önlemler almak için adımlar atabilirsiniz. 

Bazı insanlar “aura”  yaşayabilir. Bu aslında bir nöbetin ilk belirtisidir. Nöbetin bir parçası olarak kabul edilir, çünkü bu gerçekleştiğinde beyinde elektriksel aktivite patlamaları devam eder. Nöbetin bu bölümünde, hala neler olduğunun bilincinde ve farkındasınızdır. Bazı insanların aurası veya uyarısı yoktur. Nöbet geçirdiklerinde, hemen bilincini veya farkındalığını kaybederler. Aura, tanımlanması zor bir duygu olabilir veya tanıması kolay olabilir. Bir aura genellikle duygu, his, düşünce veya davranıştaki bir değişikliktir. Birden fazla nöbetiniz varsa, her seferinde benzer bir auraya sahip olabilirsiniz.

Genellikle bir nöbet, nöbetin ana kısmından önce olur. Aura, başka semptomlar olmadan da tek başına olabilir. Buna “basit kısmi nöbet” veya “farkındalıkta değişiklik olmadan kısmi nöbet” denir. Bir nöbet sırasında beyninizde bir çeşit elektrik fırtınası gibi elektriksel aktivite pdeşarjları vardır.

Bu aktivite, nöbet tipine ve beynin hangi kısmının dahil olduğuna bağlı olarak farklı semptomlara neden olur. Nöbetler birçok farklı şekilde olabilir ve farklı insanları farklı şekillerde etkileyebilir. Beyninizin normalde yaptığı her şey bir nöbet sırasında da olabilir. Örneğin, beyniniz vücudunuzu hareket ettirmenize, görmenize, hissetmenize ve kalp atışı ve solunum gibi fonksiyonların düzenlenmesine yardımcı olur. Bir nöbet sırasında, isteseniz de istemeseniz de hareket edebilir, görebilir, hissedebilirsiniz! Ayrıca, bazı nöbetlerde, beynin bazı kısımları hala normal şekilde işlev görürken diğerleri çalışamaz. 

Nöbetlerin bir başlangıcı, ortası ve sonu vardır. Ancak bazen bir nöbetin tüm kısımları görünür değildir veya kolayca ayırt edilebilir. Muhtemelen aşağıda açıklanan her aşamaya veya semptomlara sahip olmayacaksınız, ancak birden fazla nöbetiniz varsa, nöbetlerin stereotipik olduğunu fark edebilirsiniz (her seferinde aynı şekilde veya benzerdir). Nöbetler epizodiktir (gelir ve giderler) ve tahmin edilemezler. 

Nöbetin ortasına “iktal faz” denir. Bu, nöbetin görünür semptomlarının başladığı zamandan (varsa aura dahil) beyninizdeki nöbet aktivitesinin durduğu zamana kadar geçen süredir. Beyninizdeki nöbet aktivitesi durduktan sonra bile bazı belirtiler göstermeye devam edebilirsiniz. Bunun nedeni, bazı semptomların uyku hali, kafa karışıklığı, belirli hareketler veya hareket edememe ve normal olarak konuşma veya düşünme güçlüğü gibi bir nöbetin sonradan etkileri olmasıdır. 

Bir nöbet sona erdiğinde, bazı insanlar hemen iyileşirken, diğerleri normal kendilikleri gibi hissetmek dakikalar ila saatler sürebilir. İyileşme süresi, nöbet tipine ve beynin hangi bölümünün etkilendiğine bağlı olarak değişir. Bir nöbetten sonra iyileşme dönemine “postiktal faz” denir.

Uykuda Epilepsi Nöbeti Nasıl Olur?

Epilepsi tekrarlayan nöbetleri içeren nörolojik bir hastalıktır. Konvülsiyon olarak da adlandırılan bir nöbet, beyindeki artan elektriksel aktivitenin neden olduğu davranışta ani bir değişikliktir. Elektriksel aktivitedeki artış, bilinç kaybına ve şiddetli vücut sarsıntılarına veya sadece fark edilmeyebilecek bakan bir büyüye neden olabilir. 

Epilepsinin bilinen kesin bir nedeni yoktur, ancak işyerinde bir dizi faktör olabilir. Tümörler ve felçler de dahil olmak üzere beyni etkileyen herhangi bir şeyle ortaya çıkabilir. Bazen epilepsi kalıtsaldır. Genellikle hiçbir neden bulunamaz. Epilepsi, nöbetlere neden olabilecek birçok durumdan sadece biridir.

 • Diğerleri arasında kafa yaralanmaları
 • Beyindeki enfeksiyonlar
 • Düşük kan şekeri
 • Ilaç kullanımı 
 • Alkol yoksunluğu sayılabilir.

 Öte yandan, nöbetler epilepsili insanlar için buzdağının sadece görünen kısmıdır. Nöbetleri önlemek için çalışmanın yanı sıra, epilepsili insanlar genellikle bilişsel, sosyal ve tıbbi problemler de dahil olmak üzere bir dizi başka zorluklarla karşı karşıyadır. İyi haber şu ki, epilepsi dejeneratif bir bozukluk olarak kabul edilmiyor. Yani, daha da kötüleşmeden kontrol edilebilir ve epilepsi hastalarının çoğu dolu ve uzun ömürlüdür. 

Uyku ve epilepsi arasında doğal bir ilişki vardır. Uyku beyindeki elektriksel yükleri harekete geçirerek nöbetlere neden olur ve nöbet uyku uyanıklık döngüsüne göre zamanlanır. Bazı insanlar için, nöbetler sadece uyku sırasında ortaya çıkar. Bu özellikle çocukluk çağının benign fokal epilepsisi olarak bilinen ve Rolandic epilepsisi olarak da bilinen belirli bir epilepsi türü için geçerlidir. 

Uyku sırasında nöbetler meydana geldiğinde, bazen uykusuzluk ile karıştırılan uyanışlara neden olabilirler. Epilepsi hastaları genellikle uyurken meydana gelen nöbetlerin farkında değildir. Gündüz yorgunluk ve konsantrasyon problemlerinden nedenini bilmeden yıllarca acı çekebilirler. Epilepsisi olan insanlar için uyku problemleri iki ucu keskin bir kılıçtır; epilepsi uykuyu bozar ve uyku yoksunluğu epilepsiyi şiddetlendirir. Epilepsiyi tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da uykuyu bozabilir. 

Uyku eksikliği nöbetler için bir tetikleyici olduğundan, her gece sağlıklı uykuya ulaşmak epilepsili insanlar için gereklidir. Epilepsisi olan kişilerin uyku apnesi insidansı da yüksektir. Aslında, bir Michigan Üniversitesi araştırması, epilepsi hastalarının üçte birinin de uyku apnesine sahip olduğunu buldu.

Michigan Üniversitesi araştırmacıları ayrıca uyku apnesi olan epilepsi hastalarının geceleri uyku apnesi olmayan epilepsi hastalarına göre nöbet geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu sonuçlar, uyku apnesi için tedavi almanın epileptik nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltıp azaltmadığının araştırılması gereğini vurgulamaktadır. 

Epilepsili çocuklar, nöbet kontrolünün ötesine geçen bozuklukları nedeniyle çeşitli sorunlarla başa çıkmak zorundadır. Uyku sorunları en kritik olanlar arasındadır. Kanada, Alberta’daki Calgary Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi yakın zamanda epilepsili çocukların uyku düzenleri ve epilepsisiz kardeşlerinin uyku düzenleri üzerine bir çalışma yaptı. 

Sonuçlar, epileptik çocukların uyku bozukluğu oranının anlamlı derecede yüksek olduğunu ve rahatsız uykularının daha büyük sosyal ve dikkat sorunları ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca epilepsisi olmayan çocuklara göre daha fazla dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu ve diğer öğrenme, duygusal ve davranışsal zorlukları vardır.

 Bu çalışmanın sonuçları, epilepsili çocuklar için sağlıklı uykunun gerekli olduğu fikrini desteklemektedir. Epilepsili bir çocuğun ebeveyni iseniz, sağlıklı uykuyu kendiniz için bir öncelik haline getirmeniz çok önemlidir. 

Batı Virginia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, 5 yaşın altındaki 50 ebeveynin epilepsili uyku alışkanlıklarına baktı. Bu ebeveynlerin gecelik ortalama 4 saat uyuduklarını ve çocuklarını kontrol etmek için gecelik ortalama 3 kez uyandıklarını buldular. 

Bu çalışmada ikincil bir bulgu, gece uyanmaları ile evlilik memnuniyetinin azalması ve anne sağlığı raporları arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Çocuğunuzda epilepsi varsa, uyku alışkanlıklarınıza dikkat edin. Siz veya eşiniz uyumakta zorluk çekiyorsa, sorunu çözmenin yolları hakkında doktorunuzla konuşun.

Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre, Amerikalıların %1,5 ila %5,0’u yaşamlarının bir noktasında nöbet geçiriyor ve yaklaşık %0,5’inde epilepsi var. Çoğu insan için epilepsi yaşam boyu süren bir durumdur.

 Bununla birlikte, epilepsili kişilerin çoğu ilaçla nöbetleri önleyebilir ve normal yaşamlara öncülük edebilir.

 Bazı durumlarda, ilaç ihtiyacı zamanla veya bir hasta yetişkinliğe girdikten sonra azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

 Öte yandan, epilepsisi olan kişilerin durumlarının bir sonucu olarak kazaları önlemek için gerekli önlemleri almaları çok önemlidir. Araç sürerken veya makine kullanılırken nöbet meydana gelirse ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.