Epilepsi Hastalığının Belirtileri Nedir?

Epilepsi beyindeki anormal elektriksel aktivitelerden kaynaklanan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır.

Nöbet belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

 • Geçici olarak yüz, kol ve bacakların kontrol edilemeyen istemsiz kasılmaları.
 • Bilinç kaybı, dalma  
 • Ani düşmeler
 • Uykudan kusma ile uyanma
 • Vücudun farklı bölgelerinde uyuşmalar
 • Kısa süreli görsel halüsinasyonlar
 • Tekrarlayan istenmeyen hareketler (dua okuma, tükürme, öpme, çığlık gibi)
 • Dejavu gibi psişik belirtiler 

Çoğu durumda, epilepsisi olan bir kişi her seferinde aynı tipte nöbet geçirme eğiliminde olacaktır, bu nedenle semptomlar epilepsinin etkilediği beyin bölgesine göre benzer olacaktır. Doktorlar genellikle nöbetleri anormal beyin aktivitesinin nasıl başladığına bağlı olarak fokal veya jeneralize olarak sınıflandırır.

Bebeklerde Epilepsi Belirtileri Nedir?

Bebeğinizin epilepsi olduğundan şüpheleniliyorsanız, bir uzmana yönlendirilmesi önemlidir. Bu yaş grubunda epilepsi tanı ve tedavisinde uzman eğitimi almış bir doktor olmalıdır.

Uzman ise daha iyi anlamak için şu soruları sorabilir.

 • Bebeğinizde kısa süreli  davranış değişiklikleri var mı?
 • Nöbetlerin süresi ortalama ne kadar sürüyor?
 • Nöbetler bebek uyanık veya uykudayken veya her ikisinde de görünüyor mu?
 • Nöbetler ateşli dönemlerde mi oluyor?

Nöbetler bebeğin beslenme gibi aktivitelerini durdurabilir. Cep telefonunuzdaki herhangi bir davranış değişikliğini kaydederek Doktorunuzdan yardım alabilirsiniz. Uzman öncelikli olarak aşağıdaki testleri isteyebilir ve bazıları için düzenleme yapabilir:

 • Kan ve idrar testleri.
 • Düşük kan şekeri (glikoz)
 • Düşük kalsiyum seviyeleri

Buna bir örnek olabilir. Bunlar bebeğin genel sağlığını kontrol etmek ve nöbetlerine neden olabilecek herhangi bir tıbbi durumu aramak içindir. Nöbetlerin epilepsiden değil, başka bir tıbbi durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bulmak için de kullanılabilirler.

Çocuklarda Epilepsi Belirtileri Nedir?

Çocuğunuzun belirtileri nöbet türüne bağlıdır. Bir nöbetin genel belirtileri veya uyarı işaretleri şunları içerebilir:

 • Kolların ve bacakların sarsılma hareketleri
 • Vücudun sertleşmesi
 • Bilinç kaybı
 • Solunum problemleri veya solunumun durması
 • Bağırsak veya mesane kontrolünün kaybı
 • Aniden belirgin bir neden olmadan düşme
 • Gürültüye veya kelimelere kısa sürelerle cevap verememek
 • Şaşkınlık
 • Puslu gördüğünden dolayı başını kafasını sallayıp, hızlı göz kırpma veya bir yere odaklanma çabası görünebilir
 • Nöbet sırasında çocuğunuzun dudakları mavi renkte olabilir ve nefes alışı normal olmayabilir.

Nöbetten sonra çocuğunuz uykulu veya kafası karışmış olabilir.

Epilepsi’de eşlik edebilen psikiyatrik sorunlar nelerdir?

Epilepsi ile yaşayan insanlarda depresyon çok yaygındır ve çocuklar ve yetişkinler için önemli bir konudur.

Depresyon belirtileri sabit olabilir veya zamanla değişebilir.

Hafif ile şiddetli arasında değişebilir ve günlük aktiviteler ve yaşam kalitesi üzerinde büyük etkisi olabilir.

Bunlar ise;

 • Depresyondaki kişiler hobilere olan ilgilerini kaybedebilir.
 • İştahta değişiklikler olabilir.
 • Üzgün, kızgın veya korkmuş hissetmek
 • Uyumakta zorluk çekmek gibi epilepsi ile yaşayan kişilerde olası birçok depresyon nedeni tespit edilmiştir.
 • En yaygın neden, beynin ruh halini kontrol eden bir kısmının etkilenmesidir.
 • Hormon seviyeleri, özellikle düşük östrojen, depresyonu tetikleyebilir ve nöbet sıklığını etkileyebilir.

Fenobarbital gibi nöbet önleyici ilaçlar ruh hali merkezlerini etkileyebilir ve depresyon riskini artırabilir. Epilepsi olan veya olmayan depresyon tedavi edilebilir. Depresyon ve epilepsi tedavisi, nöbet kontrolünü korumak ve depresyonu iyileştirmek için anti-nöbet ilaçları ve antidepresanların mümkün olan en iyi kombinasyonunun ve mümkün olan en düşük dozun belirlenmesini içerir. Psikoterapi, eğitim ve aile terapisi de çok yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Fokal nöbetler beyninizin sadece bir bölgesindeki anormal aktiviteden kaynaklanıyor ise, bunlara fokal (kısmi) nöbetler denir.

Bu nöbetler iki kategoriye ayrılır:

 • Bilinç kaybı olmadan olan fokal nöbetler

Bir zamanlar basit kısmi nöbetler olarak adlandırılan bu nöbetler bilinç kaybına neden olmaz.

Beyinde etkilediği bçölgeye göre duyguları, görüntüyü.kokuyu, dokunma hissini, tat duyusunu ve işitilen sesleri değiştirebilirler.

Ayrıca, kol veya bacak gibi bir vücut parçasının istemsiz sarsıntısına neden olabilir. Karıncalanma, baş dönmesi ve yanıp sönen ışıklar gibi semptomlara neden olabilirler.

 • Bilinç bozukluğu olan odak nöbetleri.

Bir zamanlar karmaşık kısmi nöbetler olarak adlandırılan bu nöbetler, bilinç veya bilinç değişikliği veya kaybını içerir.

 • Karmaşık bir kısmi nöbet sırasında, istemsizce etrafa gereğinden fazla bakabilir ve ortamınıza normal tepki veremez.
 • El sürtünmesi
 • Çiğneme, yutma veya çevrelerde yürüme gibi tekrarlayan hareketler gerçekleştiremezsiniz.

Narkolepsi veya akıl hastalığı gibi diğer nörolojik bozukluklarla karıştırılabilir. Epilepsiyi diğer bozukluklardan ayırt etmek için kapsamlı bir inceleme ve test gereklidir. Genelleştirilmiş nöbetler Beynin tüm bölgelerini içerdiği görülen nöbetlere genelleşmiş nöbetler denir. Genelleşmiş nöbet türleri vardır.

 • Dalma nöbetleri

Daha önce petit mal olarak adlandırılan dalma nöbetleri genellikle çocuklarda görülür. Bu nöbet ortaya çıkabilir ve kısa bir bilinç kaybına neden olabilir. Bu kısa bilinç kaybı esnasında bir takım anlamsız hareketler eşlik edebilir, bunlar;

 • Göz kırpma
 • Dudak şapırtma
 • İstemsizce etrafa odaklanıp dikkate almama
 • Saçları ile yada kıyafeti ile oynama

 

 • Tonik nöbetler

Tonik nöbetler kasların sertleşmesine neden olur. Bu nöbetler genellikle sırtınızdaki, kollarınızdaki ve bacaklarınızdaki kasları  yani tüm vücudu etkiler ve yere düşmenize neden olabilir.

 • Atonik nöbetler

Düşme nöbetleri olarak da bilinen atonik nöbetler, aniden çökmenize veya düşmenize neden olabilecek kas kontrol kaybına neden olur.

 • Klonik nöbetler

Klonik nöbetler tekrarlayan veya ritmik, sarsıntılı kas hareketleriyle ilişkilidir. Bu nöbetler genellikle boynu, yüzü ve kolları etkiler.

 • Miyoklonik nöbetler

Miyoklonik nöbetler genellikle kollarınızın ve bacaklarınızın ani kısa sarsıntıları veya sıçramaları olarak ortaya çıkar.

 • Tonik-klonik nöbetler

Daha önce grand  mal nöbetleri olarak bilinen tonik-klonik nöbetler, en dramatik epileptik nöbet tipidir ve ani bilinç kaybına, vücudun sertleşmesine ve sçırpınmalara ve bazen de mesanenin kontrolünün kaybolmasına veya dilinizi ısırmasına neden olabilir.

Yalancı Epileptik Nöbet Belirtileri Nelerdir?

Yalancı epileptik nöbetlerden farklı olsa da semptomları benzerdir.

Bir yalancı nöbet belirtileri şunları içerebilir:

 • İstemsiz kas güçlendirme, sarsıntı.
 • Dikkat kaybı
 • Bilinç kaybı
 • Karışıklık
 • Düşmek
 • Katılık
 • Boş bakmak
 • Çevrenin farkında olmaması

Yalancı nöbetler  genellikle diğer psikiyatrik hastalıklar ile birlikte görüldüğünden, çoğu zaman altta yatan durumla ilgili semptomlar eşlik edecektir. Yalancı nöbet beyin fonksiyonu yerine psikolojik durumlardan kaynaklanan bir tür epileptik olmayan nöbettir.

Tipik epileptik nöbetler, beyindeki sinir hücrelerindeki ani bir elektrik bozukluğu kişinin vücudunun kontrolünü kaybetmesine neden olduğunda ortaya çıkar. Vücuttaki kaslar kontrolsüz bir şekilde sarsılabilir ve kişi bilincini kaybedebilir. Ancak yalancı nöbetlerde genellikle etrafın duyulup cevap verilemediği şuurun etkilenmediği nöbetler görülür.