EEG Çekilmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

EEG(Elektroensefalografi), hastanın saçlı derisine yerleştirilen elektrotlar yardımıyla, beyindeki sinir hücrelerinin sinirsel aktivitelerinin kaydedildiği bir testtir. Bu sinirsel aktivitelerdeki elektriksel iletim incelenerek, hastanın şikayetleriyle birleştirilip patolojik(hastalık) bir tanı konulmaya çalışılır. Epilepsi gibi nöbetle seyreden hastalıklarda, beynin enfeksiyöz hastalıklarında, çeşitli uyku bozukluklarında tanı konulması için, hastaya EEG testi uygulanır. Eeg Çekilmesi sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar söz konusudur. Hastanın hekimin de talimatlarını dikkate alması bu konuda özenli olması gerekir. 

 

Teste Girmeden Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Acil durumlar olmadığı sürece, testin doğru bir sonuç verebilmesi için hastanın tok olması istenmektedir.

Test saçlı deriye uygulandığı ve elektriksel aktiviteyi ölçtüğü için, hastanın saçlı derisinin elektriksel iletkenlik düzeyi büyük ölçüde önem taşımaktadır. Saçların temiz olması, test öncesinde sabun veya krem bulundurmayan şampuanlarla yıkanması ve saça herhangi bir şekil verici veya saç bakım ürünü uygulanmamış olması gerekmektedir. 

Doktorun, hastaya uykusuz bir şekilde gelmesi gerektiğini belirttiği durumlarda test öncesindeki 18 ila 24 saat arasında hastanın hiç uyumamış olması gerekmektedir. 

Testin süresi, amacına ve uygulanma yöntemine göre çok fazla çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu süre rutin(normal) EEG için 30 dakika civarı, uyku-uyanıklık EEG’si için 1 saat, uyku incelemesi için ise 24 saate kadar çıkabilmektedir. Hastaların günlük planlarını bu süreleri göz önünde bulundurarak oluşturması önerilmektedir.

Doktorun test öncesinde hastaya vermiş olduğu formu doldurarak, hastanın şikayetiyle ilgili hastaya daha önceden yapılmış tetkik ve incelemelerin raporlarıyla birlikte test öncesinde doktora teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca hastanın düzenli kullandığı bir ilaç varsa yine teste girmeden önce bu ilaçları doktora bildirmesi gerekmektedir.

Test öncesindeki son bir günde alkol veya uyku ilacı kullanılmaması şiddetle tavsiye edilir.

EEG Testi Yapılırken ve Sonuçları Değerlendirilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Testin hangi şartlarda ve hastanın hangi durumunda(uyku, uyanıklık, hastaya sakinleştirici verilip verilmediği) uygulandığı, hastanın test esnasındaki önemli tepkileri mutlaka raporda kaydedilmelidir. Çünkü bu şartların değişmesi, test sonucunun yorumlanmasında farklılıklar yaratabilmektedir. 

Çekim esnasında sırasıyla ve belirli aralıklarla gözlerin açılıp kapanması, hiperventilasyon(derin soluk alıp verme) ve hastayı ışıkla uyarma(Fotik stimülasyon) uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalardaki teste yansıyan sonuçlar, epilepsi gibi çeşitli hastalıkların tanısında ilgili uzmana yardımcı olabilmektedir.

Çocuklarda test esnasında teste uyumsuzluk görülebilir. Bu gibi durumlarda hasta önce uyutularak(genellikle anne kucağında) elektrotlar öyle yerleştirilir, test bu şekilde yapılır. Bu işlem sırasında hastaya elektrik verilmez.

Test zararsızdır, radyasyon yaymamaktadır. Her çeşit hastaya uygulanabilmektedir. Bu yüzden test yapılırken hastanın panik yapmasına gerek yoktur. Hastanın sakinliğini koruması, kaslarını rahat tutması test sonucunun doğruluğu için de büyük önem arz etmektedir. Doktorunuzun EEG çekimi sonrasında uymanızı istediği hususlara özen gösteriniz. Tüm tıbbi uygulamalarda sağlık personelleri tarafından verilen talimatlar son derece önemlidir.