Botoks ile Migren Tedavisi Mümkün mü?

Kronik migren tedavisinde ana hedef hastanın atak sıklığını azaltmaktır. Hastanın ağrıları daha kısa sürede ortadan kaldırmak ve böylece migrenin, kişinin hayat kalitesi üzerinde ki olumsuzluğu en aza indirmektir. Migren ataklarının önlenmesinde kafein, alkol, stres gibi tetikleyicilere ek olarak kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu ve varsa psikolojik travması tedavi sürecinin belirlenmesi için saplanması gereken unsurlardır.

Botoks yöntemi ile migren tedavisi bu bakımdan önemli bir seçenek halinde. 

Botoksla migren tedavisi; ilaç tedavisi ve mental destek terapisinden yeterince yanıt alamayan kronik migren hastalarında da iyileşme gözlemlenmektedir. Yapılan çalışmalarda botoks tedavisinin atak sıklığı ve ağrının şiddetini ciddi oranda azalttığı gözlenmiştir. Ayrıca botoks tedavisi ile kronik migren hastalarının sık migren atağı nedeniyle bozulmuş olan uyku düzenlerinin ve yaşam kalitelerinde ki seyir pozitif ölçü de arttığı gözlenmiştir.  

Migren ağrıları gündelik hayatta yaşam kalitesini büyük oranda düşürüyor

Migren; tek taraflı, zonklayıcı, hareketle artan, şiddetli baş ağrısı atakları ile karakterize olan bir hastalık türüdür.  Ataklar ortalama 3 ila 72 saat sürebilir ve çoğunlukla bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti ile süregelir. Dünyanın yaklaşık %10-15 inde görülmekle birlikte, kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Auralı ve aurasız olmak üzere 2 ana alt gruptan oluşuyor. En sık görülen tip aurasız migrendir. Auralı tipinde baş ağrısından önce 5-60 dakika sürebilen görsel ( görmeye dayalı bulanıklık, gidip gelme, parlama ve yansıma) veya duysal (anlamama, seçememe, karıncalanma ve tiz duyma) bozukluklar oluşur.

Atakların seyri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Aralıklı ataklarla giden formu epizodik migren olarak adlandırılır. Son 3 ay boyunca, ayda en az 15 gün ağrı varsa bu durum kronik migren olarak adlandırılan çeşididir. Migren hastalarının yaklaşık %10 u kronik migrenlidir ve bu hastalarda ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı daha sık görülür. 

Botoks ile Migren Tedavisi

Migren tedavisinde atak tedavisi ve önleyici tedavi yöntemleri bulunmakta. Atak tedavisinde; doktor kontrolünde parasetamol, aspirin dahil olmak üzere basit ağrı kesiciler, bazı bulantı önleyici ilaçlar ve triptanlar tercih ediliyor. Önleyici tedavi, kişinin günlük hayatını etkileyecek kadar sık olan migren atakları geçirmesi durumunda ön görülüyor.

Botoksla migren tedavisi uygulaması; kafa ve boyundaki 7 bölgeye, 31 enjeksiyon noktasından daha ince olan iğne uçları sayesinde yapılır. Tedavi kişiye özel planlanmakta ve 12 hafta ara ile en az 2 tedavi dönemi kapsamında gerçekleşmektedir. Bazı hastalarda tedavi etkinliği için enjeksiyon tekrarlanması gerekirken, bazı hastalarda ise etkinlik birkaç yıl boyunca devam etmektedir. Uzman bir nörolog kararı ile ağrının olduğu bölgeye göre botoks enjeksiyonlarında gerekli bölgelere ek dozlar uygulanabilmekte ve başarılı sonuçlar alınarak hasta kronik migren probleminden kesin sonuçla kurtulabilmektedir.

Migrenin derecesinin saptanmasında tercih edilen inceleme yönteminin magnetik rezonans görüntüleme (MRG) olduğu belirtiliyor. Bilgisayarlı tomografi yöntemi migren aşamasında değil de daha çok kafa travması ve ani başlangıcı olan baş ağrılarında kanamayı saptamak için kullanılıyor.

Botoksla migren tedavisinde %70 başarı oranı bulunmaktadır. Geriye kalan hastaların çoğunda farklı tetikleyici unsurlar nedeniyle migren probleminin tekrarladığı bilinmektedir.