• BAEP Uygulaması - NeuroPark

BAEP Uygulaması - NeuroParkBAEP, işitme sinirinin uyarılmasıyla beyin sapı ve beyindeki işitme yollarının fonksiyonunun test edildiği bir işlemdir.

Kulağa yerleştirilen özel bir kulaklıktan işitme eşiğinin 60-70 dB üzerindeki ses uyaranı (klik sesi) verilir. Bu uyaranın kulak, işitme siniri ve beyin sapındaki anatomik bağlantı noktalarını geçerek beyindeki işitme merkezine ulaşması ile ortaya çıkan yanıtlar saçlı deride özel noktalara yerleştirilen elektrodlar yardımıyla kaydedilir.

Ses uyaranının uğraması gereken bölgelerin anatomik yerleşimine uygun olarak kaydedilen dalgalar üzerinden sistemin uygun şekilde çalışıp çalışmadığı objektif olarak test edilebilir. İşlem için hastanın uyumu, hatta bilincinin açık olması gerekli değildir. Hamilelerde, kalp pili taşıyan kişilerde ve küçük çocuklarda da uygulanabilir.

Multipl skleroz (MS) ve işitme siniri tümörleri başta olmak üzere işitme yollarını ve beyinsapını etkileyen tüm nörolojik hastalıkların teşhisinde kullanılır. Bebeklerde işitme sorununun erken dönemde teşhisinde, komadaki hastanın hasar düzeyinin tespitinde ve organ nakli için beyin ölümü teşhisinde de kullanılmaktadır.

MR çekimi ile gösterilemeyen veya hastanın fark etmediği fonksiyon kayıplarını ortaya çıkarması bakımından da oldukça değerlidir.

Her tetkikte olduğu gibi işlemin çekimi ve yorumlanması bu konuda tecrübeli nöroloji hekimleri tarafından yapılmalıdır.

BAEP Testi Nedir?

BAEP testi; kulaktan beyne doğru dallanan işitsel sinirlerin ve beyin sapında bulunan duyma fonksiyonu ile ilgili olan sinirlerin ve beyin sapının duyma fonksiyonunun durumunu belirten bir testtir.

Hastada var olan işitme kaybının dereci ve hangi anatomik yapı sırasında işitmenin beyne iletilemediği veya beyinden neden işitme uyaranına bir tepki verilmediğine kadar duyma olayının her anına bakılarak hastalıkların tespiti BAEP testi sayesinde kolayca yapılabilmektedir.

Bu nedenle hekiminiz çeşitli odyo testlere gereksinim duyduğunda özellikle anatomik bir problemden şüphelenirse sizi mutlaka BAEP testine sokacaktır.

BAEP Testi Nasıl Uygulanır?

Hastanın kulağına BAEP testi uygulaması sırasında bu iş için özel olarak üretilen bir kulaklık yerleştirilmektedir. Kafatası kısmına da belirli yerlere elektrot konulmaktadır. Elektrotlar küçük steril iğnelerden meydana gelen en az 2 en çok 6 tanedir. Bu yerleştirme sırasında hastada normal iğne batmasından daha hafif az miktarda acı duyulur. Ancak işlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı hissi oluşmaz.

Sonrasında hastaya 60 – 70 desibel üzerinde bir şiddette ses uyarısı verilir.

Bu uyaranın kulaktan beyne kadar olan yolculuğu kayıt altına alınır.

Kafa üzerine yerleştirilen elektrotlar ile beyinden alınan yanıt da kayıt altına alınır.

Ses uyarısına hastanın vermesi gerektiği tepki ile verdiği tepki arasında bir fark olup olmadığına bakılır ve gözlemlenen farka göre sinirlerin hangi bölümünde ne gibi problemden dolayı işitme kaybının olduğu ile işitme kaybının derecesi saptanabilmektedir.

İşlem gerçekleştirilirken hastanın uyuyor olup olmaması önemsizdir. İşlem hastanın bilincinin açık ve kapalı olduğu durumlarda uygulanabilmektedir. Hasta bilinci kapalı olsa dahi ses uyaranına bilinci açık olduğu zaman ile aynı tepkiyi vermektedir. Herhangi bir sorunun varlığına hekim her iki yolla da bakabilmektedir.

BAEP testi uygulaması sırasında 5 farklı ses dalga boyu kullanılarak işitme sinirlerinin verdiği tepkilere tek tek bakılmaktadır. Bu sayede daha objektif bir bulgu elde edilmiş olunur.

BAEP Testi Hangi Hastalıklarda Gereklidir?

BAEP testi işitmede meydana gelen problemlerin nörolojik kaynaklı olduğundan şüphelenildiğinde uygulanmaktadır.

Hastanın meydana gelmiş olan B12 yetmezliği, işitme sinirlerinde tümör saptanması veya şüphesi, MS hastalığı öyküsü yanı sıra işitsel problemler ile hekime başvuru yapması durumunda BAEP testi uygulamasına hekim tarafından gerek duyulmaktadır.

Hem yetişkin hem bebek hastalarda işitme problemleri geliştiğinde erken teşhise katkıda bulunan bir test olma özelliği taşımaktadır.

İşlem sırasında hastanın bilincinin açık olması zorunlu olmadığından komada olan hastaların hasar tespiti ve organları bağışlanan hastalarda beyin ölümünün kesin olarak belgelenmesi amacı ile BAEP testi uygulanmaktadır.

BAEP testi gebelik döneminde, gebelik riski olan kişilerde, küçük çocuklarda, bilinci kapalı hastalarda ve bebeklerde rahatlıkla uygulanabilen bir testtir. İşlemin uygulanışı ve sonuçlarının yorumlanışı uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır.

Kronik migren tedavisi

Bizi takip edin.

Kronik migren tedavisi

Neuropark Online Randevu

NeuroPark Randevu ve İletişim

Bunlar da İlginizi Çekebilir

×